Disclaimer / privacy / copyright

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Flexibility niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of de onvolledigheid van de informatie en kan aan de inhoud daarvan ook geen enkel recht worden ontleend. Flexibility behoudt zich het recht voor de informatie op haar internetsite ieder moment zonder verdere aankondiging te wijzigen.

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt Flexibility de gegevens om de dienstverlening te verbeteren. Flexibility zal op eerste verzoek uw gegevens uit het bestand verwijderen.

De inhoud op de pagina's van haar internetsite, waaronder teksten, samenstelling, structuur en navigatie, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software, is eigendom van Flexibility, haar licentiegevers en of (overige) leveranciers, en is beschermd onder het Nederlandse en internationale auteursrecht, merkrecht, octrooirecht en copyrightwetgeving.

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, mag niets van deze inhoud worden overgenomen, verveelvoudigd, gedistribueerd, openbaar gemaakt, doormiddel van druk, fotokopie, digitale kopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexibility te Prinsenbeek.

Deze site is gemaakt en wordt geƫxploiteerd door Flexibility. Flexibility kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Flexibility Uitzendbureau, handelend onder de naam Flexibility.
KvK nummer: 20164049

Ettensebaan 43
4813 AH Breda
info@flexibility.nl